Velkommen til

Alma Halse-
senteret

Tverrfaglig kompetansesenter med tilbud 

for psykisk helse og mestring