Om oss

Alma Halse-senteret er et tverrfaglig kompetansesenter med fokus på psykisk helse og livsmestring.
På senteret kan du få snakke med en av våre samtalepartnere, uten lang ventetid eller henvisning.
Våre tilbud retter seg mot enkeltpersoner og grupper.

Alma Halse-senteret tilbyr også digitale tjenester, kurs og tema-baserte samlinger.
Vi samarbeider med kompetansemiljøer og ideelle aktører om et styrket psykisk helsetilbud for befolkningen i nord.
Familier, barn og unge står i sentrum.

Alma Halse-senteret drives av den ideelle stiftelsen Betania Alta.