Våre tilbud

Lavterskel samtaletilbud (E.T.T.- samtaler)

På Alma Halse-senteret tilbyr vi lavterskelsamtaler basert på én times tenkning (E.T.T- samtaler).

E.T.T-samtaler er samtaler med dokumenterte resultater, som fokuserer på en utfordring du møter akkurat nå og hvordan du kan løse den. Forskning har vist at ofte er ett eneste møte i mange tilfeller tilstrekkelig for at du skal kunne oppnå positiv endring.

E.T.T – forløpet er delt opp på denne måten:

 • Forsamtale uke 1.   30 minutter på telefon, vi kartlegger utfordringer/ problemer du har. 
 • Hovedsamtale uke 2.   90 minutter ved oppmøte på samtalerom på Alma Halse Senteret. 
 • Ettersamtale uke 4.   30 minutter på telefon. Vi går igjennom hvordan det har gått de siste to ukene. Hvordan har det vært å følge handlingsplanen, og hva er behovet videre.

  Vi tilbyr utvidet samtaleforløp om det skulle være behov for det.

De som gjennomfører E.T.T.- samtaler hos oss har relevant fagbakgrunn, og har fått opplæring i samtalemetodikk av erfarne terapeuter. Ansatte følges opp med kollegaveiledning og veiledning av psykolog. Samtaleterapeutene har taushetsplikt!

E.T.T.- samtale:
Bestill tid hos en av våre samtalepartnere:

ahs@betania-alta.no
Mobil: 456 57 855

Kontakt oss for pris på E.T.T samtale.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å delta i en samtalegruppe:
ahs@betania-alta.no
Mobil: 456 57 855

Kontakt oss for pris på eksistensielle gruppesamtaler

Eksistensielle samtaler

Samtalegrupper om eksistensielle tema med fokus på livsmestring kan ha positiv betydning for opplevd livskvalitet. Ønsker du å øke din opplevelse av livskvalitet gjennom gode samtaler med andre?

En ledet gruppesamtale kan styrke opplevd livskvalitet gjennom å utforske grunnleggende eksistensielle temaer ut fra eget liv. 

Om våre tjenester

Vi understreker at vi ikke tilbyr behandling eller diagnostisering. Våre samtaleterapeuter er ikke psykologer, men vi får tilbakemelding på at samtalene har en terapeutisk effekt.  Det handler om å være til stede, lytte, og undre seg sammen.

Sagt av personer som har vært til samtale: 

 • Har påbegynt endring etter handlingsplanen, den gir meg bedre livskvalitet
 • Det var en lettelse å kunne snakke med noen som kunne bekrefte og forstå meg. 
 • Fikk «krykker» å støtte meg på
 • Jeg har klart å stabilisere hverdagen min
 • Har blitt flinkere å sette grenser for meg selv
 • Har fått mer energi!
 • Føles godt å få sagt høyt hva som er problemet