Våre tilbud

Psykologsamtaler

Alma Halse-senteret samarbeider med psykolognettverk, bestående av psykologspesialistene Lars J. Berglund, Belinda Ekornås og Lars H. Lyster. 

Lars J. Berglund er spesialist i klinisk psykologi med spesialisering i rus og avhengighet og organisasjonspsykologi

Lars J. Berglund er spesialist i klinisk psykologi med fordypning innen rus- og avhengighetsproblemer og organisasjonspsykologi. Gjennom over 20 år som psykolog har Berglund gitt tilbud om samtaleterapi og veiledning til enkeltpersoner, par og grupper.

Lars Berglund tilbyr videobaserte møter, individuelle samtaler, gruppeveiledning, kurs og parsamtaler.

Bestill time her.

Belinda Ekornås er spesialist i barn- og ungdomspsykologi og har en dr.-grad i psykologi.

Belinda Ekornås arbeider i dag med militærpsykologi og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Hun er seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Ekornås tilbyr videobasert veiledning.

Bestill time her.

 

Lars Halaas Lyster er spesialist i barn- og ungdomspsykologi.

Han har lang arbeidserfaring innen psykisk helse og barn/ ungdom (BUP, akuttavdeling, familieavdeling og ambulerende team). Lars jobber særlig med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Lars var med på å etablere RVTS Øst sitt arbeid og strategi knyttet til traumebasert omsorg, TBO.

Lars H. Lyster tilbyr videobasert veiledning.  

Bestill time her. 

Pris på psykologsamtaler framkommer på bestillingssiden til psykologene.

Lavterskel samtaletilbud (E.T.T.- samtaler)

På Alma Halse-senteret tilbyr vi lavterskelsamtaler basert på én times tenkning (E.T.T- samtaler).

E.T.T-samtaler er korttidsterapi med dokumenterte resultater, som fokuserer på en utfordring du møter akkurat nå og hvordan du kan løse den. Forskning har vist at ofte er ett eneste møte i mange tilfeller tilstrekkelig for at du skal kunne oppnå positiv endring.

Gjennom en tydelig struktur i samtalen kan løsninger på det du står i, bli tydeligere i løpet av én time. Forskningen presiserer imidlertid at E.T.T-samtale ikke utelukker flere samtaler ved behov, eller når du ønsker det selv.  Hvis én samtale allikevel ikke oppleves tilstrekkelig, kan du sette opp ny time eller starte opp et samtaleløp for en periode.

De som gjennomfører E.T:T.- samtaler hos oss har relevant fagbakgrunn, og har fått opplæring i samtalemetodikk av erfarne terapeuter. Ansatte følges opp med kollegaveiledning og veiledning av psykolog.

E.T.T.- samtale:
Pakkepris kr. 1.800,-
(tre samtaler)

Bestill tid hos en av våre samtalepartnere:
ahs@betania-alta.no
Mobil: 456 57 855

Gruppetilbudet koster kr 1000,- per deltaker.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å delta i en samtalegruppe:
ahs@betania-alta.no
Mobil: 456 57 855

Eksistensielle samtaler

Samtalegrupper om eksistensielle tema med fokus på livsmestring kan ha positiv betydning for opplevd livskvalitet. Ønsker du å øke din opplevelse av livskvalitet gjennom gode samtaler med andre?

En ledet gruppesamtale kan styrke opplevd livskvalitet gjennom å utforske grunnleggende eksistensielle temaer ut fra eget liv. Det er viktig å understreke at dette er ikke et sted for de med alvorlige psykiske lidelser – gruppene driver ikke med terapeutisk behandling. Vi arrangerer heller ikke gruppesamtaler for å gi alle svarene. Ingen av våre gruppeledere er eksperter på ditt liv. Det handler om å være til stede, lytte, og undre seg sammen.

Våre gruppeledere har gjennomgått et opplæringsprogram for å lære hvordan eksistensielle samtalegrupper ledes.

Hver samtalegruppe går over 5 kurskvelder.

Støttesamtaler, pårørende med demens i familien

Trenger du støtte og veiledning for å mestre hverdagen som pårørende til en som har demenssykdom?
Vi tilbyr støttesamtale og veiledning om kommunikasjon, struktur i hverdagen og fokus på livskvalitet i en krevende livssituasjon.

Samtalen er gratis.
Kontakt for å bestille time hos vår samtalepartner:
tanja.lund-lyngmo@hotmail.com

Støttesamtaler, foreldre

Vi tilbyr støttesamtaler der vi samarbeider om å finne strategier for å skape et bedre samspill mellom foreldre og barn.
Kommunikasjon står i fokus.
Våre støttesamtaler er basert på anerkjente metoder.
Målet er å gi foreldrene støtte til å sette ord på hva som er utfordrende, og økt trygghet i hvordan de kan stå bedre rustet som omsorgspersoner for sine barn.

Har du utfordringer med grensesetting?
Er det vanskelig å balansere omsorg og grenser?
Trenger du støtte i oppdragerrollen?

Kostnad per time er kr 670,-
Ta kontakt for å bestille støttesamtale.
ahs@betania-alta.no
Mobil: 456 57 855