Samtalepartnere

Samtalepartnere

Ann Mari Aae Christensen

Ann Mari Aae Christensen er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun er en erfaren leder og har jobbet i ulike roller i kommunal sektor; rusarbeid, psykisk helse og barnevern. I dag jobber Ann Mari som virksomhetsleder for rus- og psykisk helse i Betania.

På Alma Halse-senteret skal Ann Mari tilby lavterskelsamtaler (E.T.T-samtaler), støttesamtaler, lede grupper i eksistensielle samtaler og tilby PREP-samlivskurs.

Ann Mari er faglig ansvarlig for de tilbud som leveres lokalt i Alta.

May-Lena B. Olsen

May Lene utdannet hjelpepleier og startet sin karriere i Betania 1997. Har over 20 års erfaring innenfor helse og omsorgsyrket, de siste 13 årene fra rus og psykisk helse. 

Hun er opptatt av traumebevisst omsorg og å se hele mennesket. Hun brenner for at mennesker skal kunne ta i bruk sine egne ressurser for å skape mestring i eget liv.  May Lena er en av samtalepartnerne som tilbyr eksistensielle samtaler i grupper og lavterskelsamtaler.

Renate Grøtte

Renate Grøtte er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i rus- og psykisk helse og krisehåndtering- og traumebehandling. Hun har også erfaring som fosterhjem. Hun jobber for tiden som skole-los i Alta kommune.
På Alma Halse-senteret vil Renate tilby støttesamtaler for enkeltpersoner og foreldre.

Nina Giselsson Mannsverk

Nina Giselsson Mannsverk er utdannet sosionom og har jobbet i ulike roller innenfor barnevern i privat og kommunal sektor.

Nina er prosjektleder og kontaktperson for Alma Halse-senteret og den du skal ta kontakt med hvis du ønsker samarbeid med oss om tilbud og aktiviteter.

Tanja Elina Lund-Lyngmo

Tanja Elina Lund-Lyngmo har jobbet som drama- og musikkpedagog og tilbyr musikkbaserte tjenester gjennom sitt firma Musikk&Mestring. Ut fra Alma Halse-senteret skal Tanja tilby sosiale møteplasser, aktiviteter og temakvelder for seniorer/eldre og deres pårørende i Alta og andre kommuner.

Tanja er også blant våre samtalepartnere som tilbyr eksistensielle samtaler i grupper og pårørendesamtaler til deg som har demenssykdom i familien.

Lars J. Berglund

Lars J. Berglund er spesialist i klinisk psykologi med fordypning innen rus- og avhengighetsproblemer og organisasjonspsykologi.

Gjennom over 20 år som psykolog har Berglund gitt tilbud om samtaleterapi og veiledning til enkeltpersoner, par og grupper.

Du kan gjøre avtale med Lars Berglund om videobaserte møter, individuelle samtaler, gruppeveiledning, kurs og parsamtaler.

Belinda Ekornås

Belinda Ekornås er spesialist i barn- og ungdomspsykologi og har en dr. grad i psykologi.

Belinda Ekornås arbeider med militærpsykologi og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
Hun er seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Ekornås tilbyr videobasert veiledning.

Lars Halaas Lyster

Lars Halaas Lyster er spesialist i barn- og ungdomspsykologi.

Han har lang arbeidserfaring innen psykisk helse og barn/ ungdom (BUP, akuttavdeling, familieavdeling og ambulerende team).
Lars jobber særlig med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
Komplekse traumer hos barn er et annet spesialområde.
Lars var med på å etablere RVTS Øst sitt arbeid og strategi knyttet til traumebasert omsorg, TBO.

Lars H. Lyster tilbyr videobasert veiledning.