Samtalepartnere

Samtalepartnere

Ann Mari Aae Christensen

Ann Mari Aae Christensen er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun er en erfaren leder og har jobbet i ulike roller i kommunal sektor; rusarbeid, psykisk helse og barnevern. I dag jobber Ann Mari som virksomhetsleder for rus- og psykisk helse i Betania.

På Alma Halse-senteret skal Ann Mari tilby lavterskelsamtaler (E.T.T-samtaler), støttesamtaler, lede grupper i eksistensielle samtaler og tilby PREP-samlivskurs.

Ann Mari er faglig ansvarlig for de tilbud som leveres lokalt i Alta.

May-Lena B. Olsen

May Lene utdannet hjelpepleier og startet sin karriere i Betania 1997. Har over 20 års erfaring innenfor helse og omsorgsyrket, de siste 13 årene fra rus og psykisk helse. 

Hun er opptatt av traumebevisst omsorg og å se hele mennesket. Hun brenner for at mennesker skal kunne ta i bruk sine egne ressurser for å skape mestring i eget liv.  May Lena er en av samtalepartnerne som tilbyr eksistensielle samtaler i grupper og lavterskelsamtaler.

Anna Maria Gabourel (Mia)

ff