Samtalepartnere

Samtalepartnere

Ann Mari Aae Christensen

Ann Mari Aae Christensen er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun er en erfaren leder og har jobbet i ulike roller i kommunal sektor; rusarbeid, psykisk helse og barnevern. I dag jobber Ann Mari som virksomhetsleder for rus- og psykisk helse i Betania.

Ann Mari tilbyr lavterskelsamtaler (E.T.T-samtaler),  og eksistensielle samtaler.
Ann Mari er faglig ansvarlig for de tilbudet.

May-Lena B. Olsen

May Lena  er utdannet hjelpepleier. Har over 25 års erfaring innenfor helse og omsorgsyrket, de siste 15 årene fra rus og psykisk helse. 

Hun er opptatt av traumebevisst omsorg og å se hele mennesket. Hun brenner for at mennesker skal kunne ta i bruk sine egne ressurser for å skape mestring i eget liv. 

May Lena tilbyr lavterskelsamtaler (E.T.T-samtaler), og eksistensielle samtaler.

May Lena er koordinator på Alma Halse Senteret.