Alma Halse-senteret åpner 20.9.2022

(Tekst fra Altaposten 7.9.)

20. september åpner Alma Halse-senteret ved Betania. Her skal personer kunne motta tverrfaglig hjelp fra flere organisasjoner, samlet under ett tak i løpet av kort tid i såkalte ETT-samtaler.

Dette er samtaler som handler om å kunne tilby hjelp akkurat når man trenger det. Ikke en uke, måned eller et halvår senere. Lavterskeltilbudet vil være gratis og personellet du er i kontakt med vil ha taushetsplikt.

Ofte nok med én samtale

Ofte vil det holde kun å gjennomføre en enkelt samtale for å starte en ønsket endring hos seg selv.

– Mange tror at det å gå i samtalestøtte er et ukelangt, eller månedslangt prosjekt. Store endringer kan skje i løpet av en time, påpeker psykolog Erik Ross, som gjennom Diakonhjemmet har gjennomført kurs for Betanias ansatte i hvordan de skal gjennomføre ETT-samtaler.

– Man skal lettvint kunne ta kontakt med oss dersom man trenger å prate med noen om utfordringer man har, forteller Ann Marie Aae Christensen, virksomhetsleder psykisk helse, og en av Betanias samtalepartnere når senteret åpner.